Sedm Rolí Esence neboli "Duše"

Podle Michaela jsme za všech okolností spojení s Taem a stále se nacházíme v tomto zdroji, i když máme tendenci na to zapomínat. “Zapomínat" je pro nás vlastně přirozené, neboť v každém životě dostáváme nové tělo s novým mozkem, v němž naše duše musí pracovat na obnově, či návratu k vědomému stavu. Čím více zkušeností získáme v průběhu mnoha různých životů, o to rychleji zpravidla znovu nabýváme tohoto vědomého stavu v životě současném.
 

NA POČÁTKU…

 
Podle Michaela, Tao úžasně explodovalo na tak zvané “fragmenty”, za účelem poznání sebe sama i vesmíru, které stvořilo. Tyto “jiskřičky” (neboli “Esence” či “Duše”) jsou obdařeny stejnou svobodnou vůlí jako Tao samo, aby si mohly dělat, zkoumat a zažívat co chtějí, navzájem se ovlivňovat jak chtějí, a vůbec zažívat vše možné. Tato svobodná vůle zprostředkovává Tau neomezenou tvořivost a příležitost k průzkumu, tím jak tyto duše samy jsou tvořivé a experimentují. S touto vší kreativitou a zvědavostí se duše snadno mohou dostat do nesnází, zažívat bolestivý růst, smutek, samotu, strachy, a tak dále, avšak tyto zkušenosti jsou součástmi toho samého spektra jako radost, štěstí, hojnost, vášeň, láska…
 
Nic není nikdy promarněné, ztracené, nebo špatné z perspektivy duše. Jelikož naše duše znají pocit absolutního bezpečí ve vesmíru, pobyt ve fyzickém životě se podobá návštěvě kina. Když sedíme v hledišti, můžeme prožívat celé spektrum emocí a prožitků, zatímco jsme vtahováni do děje a dramatu dobrého filmu, ale v zásadě víme, že nám nic nehrozí, a na konci můžeme odejít. Naše duše prožívají vzrušení našich životů podobným způsobem, až na to, že jak duše nabývá zkušeností, tak jich nabývá i Osobnost, a tvoření zvladatelnějších a radostnějších životů se stává o to snadnějším.
 
Podíváte-li se nejprve na základní část své Esence jako na “jiskřičku” Tao, pak se na tyto jiskřičky můžete podívat z hlediska toho, že si eventuálně volí určitý typ “Role Esence", aby ji sehrály v tomto vesmíru. Tato “Esence” (či “duše/jiskřička") si volí jednu ze sedmi "Rolí" - tak trochu jako si člověk vybírá v jakém autě či vozidle cestovat samostatně vesmírem. Tyto Role nejsou v žádném smyslu omezující, naopak, v průběhu mnoha životů schopnost BÝT touto Rolí se stává důležitější, zábavnější a snadnější. Je to trochu jako když se učíte řídit rychleji a snadněji, a začínáte si vybírat náročnější terény.
 
Při čtení o Michaelově Učení si můžete povšimnout, že termíny “Duše”, “Esence” a “Role" jsou pro zjednodušení používány jako vzájemně zaměnitelné. Méně často uslyšíte slovo “jiskřička”, ale zde je uvedeno, abychom si mohli vysvětlit, jak dochází k výběru Role.
 
Vaše Role zůstává neměnnou v průběhu všech vašich životů a ještě dlouho potom. Avšak s přibývajícími životy a zkušenostmi neustále zlepšuje prostředky svého vyjádření, a svůj způsob Bytí.
 
Nyní si stručně povíme o zmíněných sedmi Rolích, pod které spadají všechny duše tohoto Vesmíru.
 
Toto je pouze velmi jednoduchý úvod, a proto se zatím příliš nesnažte určit svou vlastní Roli, jelikož je to trochu složitější než nastiňují zde uvedené stručné popisky. Jedná se pouze o ZÁKLADNÍ úvod. Je velice důležité mít na paměti, že jména těchto Rolí jsou prostředkem pro zjednodušení a není jejich smyslem je brát doslova. Například Esence Kněze může být farmářem, instalatérem nebo vrahem, Esence Služebníka může být kazatelem, ženou v domácnosti, nebo masovým vrahem. Role popisuje ZÁKLADNÍ ZPŮSOB BYTÍ duše, ale to se může projevit mnoha různými způsoby.
 
Každá Role se v průběhu věků zachová strašně a děsivě, ale i způsoby, které jsou krásné a osvěcující. Každá Role má Pozitivní a Negativní Pól, což je termín popisující spektrum chování, které duše může projevit, s tím, že Negativní Pól vychází více ze strachu a Pozitivní Pól z Lásky. O těchto Pólech si povíme více později.
 
Někdy je těžké Roli určit, kvůli řadě faktorů, které mohou potlačovat přirozený projev a chování, jako například vliv rodiny, kultury, genderové role, a životních podmínek, a proto buďte při studiu trpěliví.
 
Ve Vesmíru je sedm základních “Způsobů Bytí” (Rolí).
 
“Jiskřičku” opouštějící Tao a vybírající si Roli si můžeme představit asi takto:
 
Jako “jiskřička” stále ještě plujete v “bílém světle", které je "domovem" (Tao) a vaše duše si je stále ještě velmi vědoma a spojena s Tao. Když si vaše Jiskřička vybrala Roli, byl to způsob odlišení sebe sama od Zdroje. Naše duše ve skutečnosti nikdy Tao doopravdy neopustí, ale “oddělují” se od něj velmi tvořivým způsobem. Představte si bílé světlo procházející hranolem, rozkládající se na sedm viditelných barevných paprsků. Stejně jako VŠECHNY barvy jsou stále částmi Bílého Světla, tak i naše duše jsou navždy součástmi spektra Taa, neboli Boha, bez ohledu na to, jak oddělení se zdáme být.
 

Zde je popis Sedmi Rolí Esence:

Služebníci a Kněží

Toto jsou Inspirační Role. Služebník nás inspiruje individuálně, zatímco Kněží nás inspirují v masovém měřítku. Služebníci vidí svět jako své vážené hosty, zatímco Kněží vidí svět jako kongregaci či “stádo oveček".
 

Tvůrci a Vypravěči

Toto jsou Vyjadřovací Role. Tvůrce tvoří a přináší na planetu nové věci, zatímco Vypravěč nás baví, a připomíná nám, jak se smát. Tvůrce je více o individuálních interakcích, zatímco Vypravěč rád ovlivňuje skupiny. Tvůrce vidí svět jako projekt, asi jako sochu nebo plátno, zatímco Vypravěč vidí svět jako obecenstvo nebo kamarády/spoluhráče.
 

Bojovníci a Králové

Toto jsou Akční Role. Bojovníci vystupují jako naši ochránci a budovatelé, motivují nás a vštěpují loajalitu, zatímco Král nás vede do akce jako skupinu. Bojovník vidí svět jako teritorium nebo výzvy, zatímco Král vidí království či říši.
 

Učenec

Toto je jediná “Neutrální" Role, což znamená, že je středovým bodem a prostředníkem všech ostatních Rolí. Učenec studuje a pozoruje život, někdy trochu zvláštním způsobem, ale vždy ponořen v něčem, co jeho duše považuje za důležité studovat, a může se to pohybovat od závislosti a strachu až po vědu a moudrost. Tato Esence studuje tak často, že život sám se vlastně stává studiem. Jedná se také o nejvšestrannější Roli, která někdy může působit trochu jako chameleón. Učenec vidí svět jako předmět zájmu či studia.
 
Přestože existuje jen sedm Rolí, které je možno si ve vesmíru vybrat, duše to nevnímá v žádném smyslu jako omezení. Existuje mnoho, mnoho faktorů kromě Role, které činí každou duši tak jedinečnou.
 

Přeloženo z anglického originálu The 7 Roles in Essence or "Souls"

Diskusní téma: Sedm Rolí Esence

Datum 04.05.2021
Vložil Froggraig
Titulek compounding soft cialis

<a href=https://vslevitrav.com/>buy levitra in us without prescription[/url]

Datum 30.03.2021
Vložil Froggraig
Titulek cialis equivalent dosage viagra

[url=https://hcialischeapc.com/]buy cheap cialis discount online[/url]

Datum 15.12.2020
Vložil Froggraig
Titulek when will fda approve dapoxetine Anynclalt

Amoxicillin Stomach Terceced [url=https://bansocialism.com/]online cialis pharmacy[/url] Wemanews Como Tomar La Viagra

 

Vyhledávání

© 2012-2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode