Formy vědomí

Vše ve vesmíru má vědomí. Květina, atom, pes, člověk, pohoří, bouře, voda, galaxie, les, planeta, krystal. Veškeré vědomí je zlomkem Tao. Tao se štěpí na menší zlomky, za účelem poznání sebe sama, vlastní expanze, získávání zkušeností, prožitků a učení. Existují různé formy vědomí, jejichž stručný popis je součástí tohoto článku. Tyto formy vědomí se liší v jejich schopnosti prožívání, v tom jak se inkarnují a v jejich vázanosti na fyzický organismus. Obecně se dá říci, že čím složitější organismus, tím více individualizované vědomí.

 

Dévové, aneb dévické energie

Dévické energie či elementálové jsou formy vědomí pracující s minerální, rostlinou a živočišnou říší planety, nebo se systémy planetárního prostředí, jako jsou oceány, počasí, pohoří a podobně. Dalo by se říci, že o daný systém pečují. Dévické energie nevnímají samy sebe jako individualitu. Tyto formy energie zprostředkovávají větším celkům vědomí možnost zkoumat prostředí planety, než se dané vědomí rozhodne individualizovat a uvázat se k velkému cyklu reinkarnací na vybrané planetě, a rozštěpit se na sebe-uvědomělé duše. Na rozdíl od uvědomělých duší se dévické energie mohou “vrátit” zpět do Tao celkem volně, a zase ho “opustit”. Dévické energie se mohou, ale nemusí rozhodnout prozkoumat fyzickou inkarnaci jako duše uvědomělé. Všichni lidé na Zemí mají za sebou zkušenost jako dévické energie.

Tyto energie pracují se sedmi říšemi životních forem, které se liší stupněm vývoje energetických center a schopností sebe-uvědomění:

  • Oceánická a minerální říše
  • Rostlinná říše
  • Hmyzí říše
  • Říše studenokrevných živočichů
  • Ptačí říše
  • Říše nižších savců
  • Říše vyšších savců

Energie spravující tyto říše na sebe neberou formu jako takovou, ale spíše zkoumají či řídí vývoj dané říše. Lidé jsou schopni tyto energie vnímat, a často si je vykládají prostřednictvím mýtů či pohádek, přičemž často doplňují různé magické detaily na základě své představivosti, a tyto energie personifikují.

Inkarnovaný člověk (či jiný sebe-uvědomělý druh) může tíhnout k určitému druhu zvířat nebo celé říši životních forem (například k ptákům, stromům, kamenům, kočkám atd.), jestliže s touto říší kdysi pracoval jako dévická energie.

 

Uvědomělé duše

V pozemském kontextu lidé, delfíni a velryby mají takzvané sebe-uvědomělé duše. Životní formy s tímto typem duše jsou si vědomy samy sebe jako individuality, a jsou schopny dělat rozhodnutí, která přesahují rámec jejich tělesného a instiktivního naprogramování. Jsou schopny abstraktního myšlení, například vědomí vlastní smrtelnosti, a manipulace životního prostředí k vlastním cílům. Živočišné druhy schopné hostit uvědomělé duše musí mít dostatečnou intelektuální kapacitu.

Tento typ duší prochází specifickými vývojovými stádii, v Michaelově učení zvanými věk či stáří duše. Po ukončení pozemského cyklu se dále vyvíjejí na stále vyšších pláních existence, počínaje plání astrální, a konče plání buddhickou a “návratem” do Tao. Návrat není přesný výraz, protože Tao technicky nikdy neopustíme. Uvědomělé duše, které začaly velký reinkarnační cyklus ho normálně celý dokončí, než se mohou integrovat zpět do Tao.

Tělo jedince uvědomělého živočišného druhu je obvykle vázáno na jednu duši, a bez tohoto svazku nemůže přežít. V poměrně vzácných případech se stává, že duše tělo opustí a nastěhuje se duše nová. Toto je však výjimka, nikoliv pravidlo, a takový jev je často provázen nějakou závažnou nemocí, či ohrožením života. Ačkoliv tělo je normálně vázáno na jednu duši, duše není vázána na jedno tělo.

 

Hromadné duše

Prakticky všechna ostatní pozemská zvířata mají takzvané hromadné duše. Hromadné duše nejsou sebe-uvědomělé a jsou druhem dévické energie. Hromadná duše je sídlem vědomí všech zvířat jednoho druhu. Vědomí každého zvířete, které je součástí hromadné duše se může volně pohybovat mezi jeho tělem a hromadnou duší celého živočišného druhu, na rozdíl od duše sebe-uvědomělé, která je vázána na tělo po celou dobu jeho života.

Živočišné druhy s dostatečnou intelektuální kapacitou se mohou v budoucnosti vyvinout do stádia, kde budou schopny sebe-uvědomění. Tímto procesem momentálně procházejí gorily.

 

Fragmentace

Michael učí, že individuální uvědomělé duše jsou zlomky, neboli Fragmenty větších jednotek, zvaných Entita. Entita je pak zlomkem ještě většího celku, zvaného Kádr. Kádr tvoří sedm Entit. Entity se štěpí na individuální duše ve skupinách po sedmi. Taková skupina sedmi duší se nazývá Kadence. Skupina sedmi Kadencí se nazývá Velká Kadence. Entita se typicky skládá zhruba z tisíce Fragmentů. Individuální člověk, delfín či velryba je Fragment.

Během vývoje na Astrální pláni se Fragmenty čili úlomky reintegrují do své Entity. Michael je reintegrovaná Entita o tisíci a padesáti Fragmentech, učící z Kauzální pláně. Kauzální Entita je schopna komunikovat jako jeden celek.

Dévické a hromadné duše nejsou individualizované a neprocházejí stejným procesem vývoje jako duše uvědomělé. Zvíře nevnímá samo sebe jako samostatnou jednotku vědomí, zato však neustále vnímá svou hromadnou duši (jakousi “centrálu” svého zvířecího druhu).

Tento článek byl s laskavým svolením napsán na základě materiálů z truthloveenergy.com (v angličtině).

 

Téma: Formy vědomí

Datum 16.12.2020
Vložil mybeark
Titulek cialis everyday side effects Nerlunse

Amoxicillin Causing High Blood Pressure Terceced [url=https://bansocialism.com/]buy generic cialis online[/url] Wemanews buy accutane online reviews

Datum 01.08.2016
Vložil Benedikt
Titulek Sloni

"V pozemském kontextu lidé, delfíni a velryby mají takzvané sebe-uvědomělé duše."

Dobry den
Ja osobne bych k temto uvedomelym dusim priradil jeste slony. Slon citi i place. Slon proziva.

Datum 01.08.2014
Vložil Zuzana K. Č.
Titulek ..

Zdravím, docela mě překvapilo, ani tak překvapilo, že bych se divila, že Michaelovo učení je téměř shodné s tím, co jsem se naučila sama, nemůžu říct, že by to bylo moje vlastní učení, nebo´t "sbírám" info, pokud potřebuju prostě z knihovny vesmíru, kde je vše. Přístup do této knihovny mám odjakživa, ale některé "knihy" jsem mohla otevřít postupně, abych si uchovala duševní a mentální zdraví. jde o to, že předčasná znalost může být minimálně nepochopena. Jelikož jsem ve středním věku, něco už mám za sebou, spoustu věcí mám na háku a o to mám svobodnější život. Nerozděluji na černou a bílou, pro mě je jen život/láska/skušenost .. a tak dále ..

Datum 28.04.2014
Vložil Johana
Titulek Vědomí

Dobrý den,

zaujaly mě Vaše stránky a učení a chtěla bych se zeptat na něco, nad čím už delší dobu přemýšlím.
Vnímám svou duši jako svou individualitu, vlastní vědomí a ač jsem, jako vše, spojena se Zdrojem (Bohem nebo jak říkáte Vy, s Tao) a jsem jeho součástí, stejně jako vše, stále jsem si vědoma své identity, svého Já, svého Bytí, které existuje v rámci všeho Bytí a spolu s ním sebeuvědoměle. To nezahrnuje pouze vědomí vlastní smrtelnosti, jak píšete, ale právě vědomí vlastní Existence.
Až se integruji do větších celků, Entitou počínaje, budu stále samostatnou Bytostí či Duší, jež si je vědoma svého Já?
Cítím jako nemožné, že by se mé vědomí či duše mohlo jaksi rozpustit a spolu s dalšími vědomími vytvořit nové vědomí jednotné.
Je to tak, či se jedná spíš o kooperující spolek více individuálních duší, které dosáhly potřebné vyrovnané úrovně?

Zdravím a přeji pěkný den či noc,

Johana

 

Vyhledávání

© 2012-2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode