Slovníček pojmů

Abecedně řazený stručný přehled termínů používaným v Michaelově učení a jejich specifické významy:

 

Esence

Michaelův termín pro individualní duši

 

Entita

Duchovní rodina zhruba jednoho tisíce duší. Michael je reintegrovaná Entita.

 

Falešná osobnost

Část osobnosti zatížena Májou a motivovaná strachem. Je to ta část Osobnosti, která se projevuje, když zamítáme Esenci. Často poněkud nepřesně nazývaná Ego.

 

Fragment

Jedna Esence

 

Kádr

Skupina sedmi Entit.

 

Karmické vlákno

"Vlákno" je Michaelovým termínem pro energetickou vazbu, která vzniká v důsledku vytvoření nerovnováhy (karmy) mezi dvěma fragmenty. Takové "vlákno" se pak stává jak důvodem, tak i prostředkem k tomu, aby oba zúčastnění znovu "našli" jeden druhého skrze čas i prostor. Toto "vlákno" nelze přerušit bez vzájemného úsilí o vyrovnání dané karmy.

 

Reinkarnace

Reinkarnace uvědomělých duší probíhá podle Michaela v takzvaných velkých cyklech. Jeden velký cyklus je vázán na jednu planetu a jeden hostující živočišný druh. V našem případě planetu Zemi a lidi jako živočišný druh.

 

Role

Na každý nový velký cyklus si Esence na sebe bere tzv. Roli. Rolí je sedm a jsou to: Služebník, Tvůrce, Bojovník, Učenec, Mudrc, Kněz a Král. Více v tomto stručném úvodu do Rolí.

 

Tao

Michaelův termín pro boha. Jedná se o neutrálnější výraz. Slovo bůh má pro mnohé lidi příliš problematické zabarvení a nebo zavádějící významy.

 

Použité zdroje:

Definition: Karmic Ribbons 

Vyhledávání

© 2012-2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode