Váš recept na štěstí

25.09.2019 23:56

Workshop, 17. června 2017

Michael:
Všechny zdravíme. Jsme tu, a můžeme začít. Dnes budeme mluvit o štěstí. Než se pustíme do jakýchkoliv technických a intelektuálních detailů týkajících se pochopení, pěstování a udržování Štěstí, položíme všem přítomným několik otázek.

Cvičení

INSTRUKCE - odpovídejte na otázky, tak, jak je budeme pokládat. Pokud se rozhodnete neodpovědět, uveďte, že se zdržujete odpovědi.

PRVNÍ OTÁZKA - ačkoliv existuje spousta termínů, frází a slov, které mohou definovat Štěstí, kterým jedním slovem by jste popsali vaší vlastní představu o Štěstí? Pouze jediným slovem.

Claire: Radost
Brian: vyrovnanost
Maureen: Klid
DianeHB: Klid :)
DianeC: spokojenost
Peter: Klid
Bobby: Jistota

Michael:
DRUHÁ OTÁZKA - ačkoliv existuje spousta termínů, frází a slov, vyjadřujících koncepty, které by mohly podporovat vaši definici štěstí, napište tři slova, která vystihují, co považujete za zásadní pro podporu vámi uvedené definice. Tato tři slova mohou odkazovat na cokoliv, ale buďte co nejkonkrétnější.

Brian: Můžete dát nějaký příklad?

Michael:
PŘÍKLAD - SVOBODA - peníze, zdraví, cestování

Nemusíte spěchat. Počkáme na odpovědi.

Claire: Esence manifestující se jako radost.
DianeHB: Klid - smysl, jistota, komunita
Peter: KLID: Naplnění, Intimita, Jistota.
Brian: Vyrovnanost: Stabilita, Jasnost, a Spokojenost
Claire: Radost - sdílení, péče, láska
Maureen: Klid: Nepřipoutanost, Odpočinek, Jasnost (vidění lásky)
Bobby: Jistota: Fyzické bezpečí, naplnění Potřeb, Intimita
DianeC: pevné zdraví, blízkost s rodinou a přáteli, dostatek času bez přílišných povinností

Michael:
Nechte si tyto poznámky při ruce během našeho probírání pojmu štěstí a sledujte, jak vaše definice a požadavky budou korelovat s tím, o čem budeme hovořit.

Toto cvičení se zabývá první částí konceptu Štěstí, t.j. že Štěstí je třeba DEFINOVAT, a tato definice je vyživována naplněním vašich POŽADAVKŮ.
Na nejširší úrovni, která obsahuje všechny osobní definice Štěstí, my definujeme Štěstí jako Emoční Potěšení.

Existují různé druhy Štěstí, ale středem každého z nich je toto Emoční Potěšení. 

Teď si popíšeme, čemu říkáme Sedm Typů Štěstí. Možná, že si všimnete, že vaše Štěstí je pouze v jednom Typu, nebo naopak může být ve více typech.

 

Sedm Typů Štěstí

PRIMÁRNÍ ŠTĚSTÍ

Toto je štěstí, které pochází z pouhé skutečnosti, že jsme naživu. Je to jakýsi prvotní úžas, který je pod všemi vašimi nahromaděnými překážkami ke štěstí. Nemá žádný důvod, žádnou logiku, na nic se neptá. Je to moment, kdy víte, že na ničem nezáleží, a že záleží na všem. Je to ten moment, kdy do sebe nasajete přítomný okamžik nebo osobu nebo prožitek a spojíte se s vaší prapůvodní podstatou, která je věčná a nesmírná.
Toto Primární Štěstí je stále přítomné a je nejdostupnější ze všech Štěstí. Zároveň ho lidé také nejvíce odmítají a opomíjí ho.

 

TVOŘIVÉ ŠTĚSTÍ

Toto je štěstí, které vychází z jakékoliv tvořivosti, ať už jde o porození dítěte, umělecký počin, nějaký projekt či řešení nějakého problému. Je to ten Typ Štěstí, který vychází z vaší podstaty, která si užívá vše nové, užívá si změnu, a podporuje pokrok a řešení.

 

FYZICKÉ ŠTĚSTÍ

Toto je Štěstí, které pochází z čiré rozkoše z požitků, z jídla, pití, dopřávání si, tance, zlepšujícího se zdraví, péče o zdraví, milování, masturbace, jízdy na horské dráze, apod.

 

SPOLEČENSKÉ ŠTĚSTÍ

Toto je Štěstí, které pochází z pobývání s jinými lidmi, ze sdílení, pomáhání, pečování, z navazování kontaktu, z opětování, z rozhovorů, ze spojení, rezonance a empatie.

 

INTELEKTUÁLNÍ ŠTĚSTÍ

Toto je štěstí, které vychází z toho, že člověk “je sám sebou”, ze sebevyjádření, z komunikace a jasnosti, z učení druhých, a učení se, z meditace a kontemplace a z filozofií.

 

SMYSLUPLNÉ ŠTĚSTÍ

Toto je Štěstí, které vychází ze smyslu který vyvozujete ze svého života, existence, svých vztahů, motivů a životních záměrů, a smyslu, kterým je naplňujete. Je to ten typ Štěstí, který mnozí mají sklon “hledat” nebo se domnívají, že musí být nalezeno, ale takhle to nefunguje.

 

DUCHOVNÍ ŠTĚSTÍ

Toto je Štěstí, které pochází z vašeho smyslu aktivní nebo pasivní účasti na existenci za hranicemi zřejmého, za hranicemi tohoto života, za hranicemi hmatatelného. Toto Štěstí může pocházet z jakéhokoliv nehmotného konceptu, jakým je minulost, budoucnost, “Bůh”, nebo Láska. Je to další typ štěstí, které je vždy přítomné a docela přístupné, ale je také nejvíce zkreslované a zneužívané.

 

Cvičení

Než budeme pokračovat, požádáme vás o sebehodnocení:
KTERÝ TYP (PŘÍPADNĚ TYPY) ŠTĚSTÍ SE VÁM DAŘÍ NEJSNADNĚJI NAPLNIT?

Claire: Intelektuální a Společenské.
DianeHB: Tvořivé, společenské, intelektuální
Brian: Tvořivé, Společenské, a Intelektuální (zní to podobně jako mé tři hlavní z devíti potřeb)
Bobby: Fyzické, Společenské, Intelektuální
Maureen: Fyzické, Společenské a Intelektuální
Peter: Tvořivé a Fyzické.
Maureen: Společenské, Intelektuální, Duchovní
Brian: I když bych mohl argumentovat i pro Duchovní, co se týče mých snů


Michael: KDYŽ SE PODÍVÁTE NA VAŠI PŮVODNÍ DEFINICI ŠTĚSTÍ, vidíte, kde by mohla zapadat do jednoho z uvedených Typů, nebo kombinace Typů?

DianeC: Ano
Claire: Ano
Bobby: Myslím, že to zapadá
Brian: Myslím, že ano
Peter: Ano, pro dvě z mých hesel, ale ne pro to třetí
DianeHB: Ano
Maureen: Ano

Michael: Peter, ptali jsme se na to původní jedno slovo, kterým definujete vlastní štěstí.

Peter: Aha, omlouvám se. Podívám se na to znovu.
Peter: Vidím matnou souvislost, ale nic, co by mě nějak trklo.

Michael: Vybral jsi si KLID. To by mohlo zapadat do kteréhokoliv Typu Štěstí. Klíčem je zde to, že tato původní definice Klidu pravděpodobně už hraje roli v jednom nebo více typů Štěstí.

Peter: Díky, to mi pomohlo uvidět souvislost.

Michael:
Klid je pravděpodobně alespoň v jednom Typu Štěstí.

KTERÝ TYP ŠTĚSTÍ SE VÁM ZDÁ PRO VÁS NEJMÉNĚ DOSAŽITELNÝ?

Poznámka: Když o tom budete uvažovat, možná vás překvapí, že ani jeden z těchto typů není skutečně nedosažitelný. Možná to tak nevnímáte, ale je to možné.

Claire: Smysluplné
Peter: Společenské
Brian: Fyzické a Primární
DianeC: Myslím, že si uvědomuji a mám přístup ke všem typům Štěstí.
Bobby: Smysluplné, i když ne doopravdy na 100%
Maureen: Ani jedno není nedosažitelné, a kupodivu většina je uspokojena, ale v současnosti je pro mě těžké “uchopit” Primární Štěstí. Spojuji si to s Nepřipoutaností. Dříve jsem ho dosahovala častěji. Chybí mi.
DianeHB: Řekla bych Smysluplné

Michael:
Primární a Filozofické/Duchovní Štěstí je nejsnadněji přístupné, a zároveň nejčastěji přecházené nebo zkreslované.

Primární Štěstí je snadno přecházené ze dvou důvodů: Jedním je, že je “příliš snadné”. Někteří prostě snadný přístup k základnímu Štěstí odmítají. V utrpení je pohodlí. Je tam strach, že kdyby se člověk cítil šťasten, zastavovalo by to jeho motivaci, nebo že se jedná o určitý druh apatie. Jinak řečeno, je to přesvědčení, že Štěstí “nemá být snadné”, že je třeba si ho vydobýt. Že musí být zasloužené. A není tam nikdo, kdo by dotyčnému stále připomínal a dokazoval, že je zasloužené. A proto jakékoliv okamžiky Štěstí jsou přijímány s podezíravostí a nedůvěrou, a okamžitě pošlapány.

Druhým důvodem je, že utrpení druhých ztěžuje člověku schopnost užívat si náhodné okamžiky radosti ve vlastním životě. Je to provinilé potěšení, něco, co je třeba odložit do té doby, než je to možné sdílet se všemi, nebo dokud to každý může mít sám pro sebe. Když ostatní nejsou šťastni, je těžké si dovolit být sám šťastným.

Maureen: Ten druhý důvod se mi zdá být “správný”…pro mě.
Bobby: Je Štěstí opravdu tak jednoduché - jen se pro něj rozhodnout?

Michael:
Ano Bobby, je to tak jednoduché, ale ne ve smyslu vybírání si nějakého objektu. Není to věc, kterou člověk najde nebo koupí nebo zvedne. Je to stav, který musí nejprve být dovolen, a potom je o něj třeba pečovat. Je to jednoduché ve smyslu volby jak se na věci dívat, jak myslet, jak se cítit, a vlastnění sebe sama jako celostního organismu, který má právo na okamžik Emočního Potěšení, a to i v nejnáročnějších životních situacích.

Genetika a Prostředí hrají roli v překážkách k Emočnímu Potěšení a Štěstí, ale nikdy nemohou zničit přístup ke Štěstí.

Mluvíme a Štěstí jako o dostupném stavu, nikoliv stavu nezvratném. Člověk nemůže žít jenom ve Štěstí. Je to stav, který navštěvuje.

Tohle je tím nejdůležitějším v naší dnešní diskuzi: Štěstí je PŘÍSTUPNÉ. Může to být tanec od jednoho okamžiku ke druhému, nebo něco, co se klene přes dlouhou řadu měsíců. Ale vždy se to bude dostávat mimo dosah, a vždy se to vrátí.
Každého z vás jsme se zeptali na jeho Definici Štěstí, a pak jsme se zeptali, kam vaše definice může zapadat do jednoho nebo více Typů Štěstí.

Nyní popíšeme Devět Předpokladů Štěstí, abyste si je mohli porovnat s vašimi vlastními Předpoklady Štěstí.

Devět Předpokladů Štěstí

Brian už zmiňoval souvislost s Devíti Potřebami, a odtud čerpáme Devět Předpokladů Štěstí. 
Těchto Devět Předpokladů odpovídá Pozitivnímu pólům Devíti Potřeb:

  • DŮVĚRA
  • PŘÍTOMNOST
  • NEZÁVISLOST
  • ROZKVĚT/PROSPERITA
  • AUTORITA
  • TVOŘIVOST
  • OTEVŘENOST
  • SDÍLENÍ
  • MOUDROST

[Devět Potřeb: Bezpečí, Dobrodružství, Svoboda, Růst, Moc, Vyjádření, Přijetí, Společenství]
 

Aby mohl být kterýkoliv z Typů Štěstí naplněn, musí být uspokojeny až tři Potřeby, které se na tomto Typu podílejí. Toto je individuální pro každého člověka. Například, k Tvořivému Štěstí může jeden člověk potřebovat TVOŘIVOST, SDÍLENÍ, a AUTORITU, zatímco jiný bude potřebovat například DŮVĚRU, NEZÁVISLOST, a OTEVŘENOST.

Ty tři Potřeby, které máte tendenci přirozeně naplňovat nebo upřednostňovat jsou ty, které udržují váš přístup k Primárnímu a Filozofickému Štěstí při životě.
Ty tři Potřeby, které nejvíce zanedbáváte, nebo máte potíže je naplnit, jsou přísadami toho Typu nebo Typů Štěstí, které vám připadá nejméně dostupné.

Čím více naplníte všech vašich Devět Potřeb, tím přístupnější celá škála všech Typů Štěstí, ale pokud víte, že je Typ Štěstí, po kterém toužíte, ale zdá se být nedostupný, pak je to věnování pozornosti vaší nejvíce zanedbávané Potřebě, co vám pomůže dosáhnout tohoto Typu Štěstí.
Dává to našim studentům smysl?


DianeC: Ano
Bobby: Ano
Peter: Ano
Claire: Ano
Maureen: Ano
DianeHB:
Brian: Ano


Michael:
Navíc k tomu, co již bylo řečeno, bychom dodali, že existuje FALEŠNÉ ŠTĚSTÍ.

FALEŠNÉ ŠTĚSTÍ

FALEŠNÉ ŠTĚSTÍ může být kteréhokoliv Typu, pokud použité přísady jsou negativními póly Potřeb.

STRACH, DRAMA, ÚZKOST (strach za závazků), PŘIVLASTŇOVÁNÍ SI (rakovina), SLEPÁ POSLUŠNOST (autoritářství), LŽI, MANIPULACE, NEVYBÍRAVOST, POMLUVY

Pokud používáte kteroukoliv z těchto metod k naplnění kteréhokoliv typu Štěstí, bude to Falešné Štěstí.

Občas vám to, co s vámi sdílíme, bude až příliš povědomé a již dobře známé, i bez toho, že bychom kdykoliv sdíleli jediné slovo. Je to jako by jste stáli na útesu, a my vám ukázali, kde se nacházíte na mapě. Vy už víte, že před vámi je útes, ale mapa vám může pomoci najít cestu dolů nebo okolo.

Závěr

My víme, že vy víte, co je Štěstí, a že jste ho zažili jak v jeho Opravdové, tak Falešné podobě, ale “tady je mapa” pro příště, abyste mohli být proaktivní, místo reaktivní.

My za vás nemůžeme vykonat práci pěstování vašeho štěstí, jak víte, ale jsou tu tyto nástroje, zdarma, jako neomezený a dostupný zdroj. Budou vždy existovat jak vrozené, tak zkonstruované překážky ke Štěstí, ale nicméně ono je stále přítomné, i když je v pomíjivých momentech skryto.

Cílem není usilovat o spočinutí v permanentním Štěstí, ale dospět ke konci svého života, a mít sbírku momentů, které jsou vaše.
Jsou to právě tyto sbírky okamžiků, jakkoliv pomíjivých, které definují velkou část toho, co pro vás znamená život. Vyhýbat se jim, ignorovat je, pošlapávat je, nebo čekat až si je zasloužíte, je kruté.

Vybízíme každého z vás abyste konali práci sbírání těchto okamžiků pro sebe, ale také abyste byli tím okamžikem pro druhé. Pokud si to zvolíte. Buďte tím okamžikem pro sebe a pro druhé. Nasčítávají se. Stojí za to. A vaše existence už je vašim dovolením.

Projděte si vaše poznámky a uvažujte nad mapou, kterou jsme sdíleli. Během následujícího týdne nebo několika dní zkoumejte Typ Štěstí, o který si přejete pečovat, a zvažte, které složky mohou být nezbytné k vytvoření tohoto Štěstí. Experimentujte. Hrajte si. Jeden druhému pomáhejte. Navzájem se podporujte. To jest, jako vždy, pokud je to vaše volba.

Tím to dnes ukončíme. Přejeme vám všem dobrý den. Sdílíme vaše Štěstí.

Prozatím na shledanou.

 

Přeloženo z anglického originálu 20170617 MMW: Your Recipe For Happiness
 

Vyhledávání

© 2012-2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode