Kruh Opory

16.03.2013 14:31

Aby člověk mohl prožít takzvaný “naplněný” život, ve kterém uspokojivě dosáhne toho, co si naplánoval, vesmír vytvořil koncept tzv. Skupiny, neboli Kruhu Opory. Tento Kruh Opory sestává z dvanácti Pozic, tj. jedinců, kteří hrají určitou Roli ve vašem životě. Každý z nich se specializuje na určitý aspekt vašeho života, a vás udržuje v pozici třinácté, nazývané pozice Síly. Je to proto, že když ve svém životě máte váš úplný Kruh Opory, a jste si toho vědomi, stáváte se neuvěřitelně silnými.

Těchto dvanáct Pozic se dělí na čtyři skupiny po třech, z nichž každá má své označení a pečuje o určitou širší oblast vašeho života. Každá z těchto trojic vám umožňuje v ní hrát pozici čtvrtou, a tak spolu tvoříte takzvané Kvadranty (skupiny po čtyřech), které mají velkou moc. Ačkoliv v každém životě existuje i nefyzický Kruh Opory (duchovní průvodci), až na indikované výjimky zde hovoříme o lidech fyzicky inkarnovaných, a hrajících Roli Opory pro vaší Osobnost.

Zde je důležité zmínit, že během mnoha životů si budujete takzvanou Síť Opory, která se rozpíná v kruzích, či “Vláknech“ síly. Existuje dvanáct Vláken Opory. To, že daná osoba je například první či šesté Vlákno, indikuje jak často, nikoliv jak dobře tato Esence zastává danou Pozici. První Vlákno je “nejsilnější”, co se týče času a oddanosti k vám, nicméně jedenácté či dvanácté Vlákno je stejně efektní, i když třeba jen krátkodobě. Tento systém “Vláken” byl vyvinut proto, aby bylo možno přizpůsobit se protichůdným plánům mezi Esencemi v daném životě. Pokud se první Vlákno nehodlá inkarnovat během vašeho současného života, nebo se s vámi neplánuje fyzicky setkat, potom bude vždy po ruce Vlákno druhé, či třetí, atd.

Pokud shledáte, že kterákoliv z Pozic ve vašem životě chybí, naznačuje to, že si buď prostě nejste vědomi jejího zdroje, nebo do této Pozice tlačíte jinou osobu ve vašem životě, a nutíte ji tak hrát Roli, pro kterou buď není určena, nebo ji není ochotna hrát. (Zde zmíníme, že ve skutečnosti není možné nikoho “nutit”, aby cokoliv zastával či dělal, bude to vždy na něm či na ní, toto slovo zde používáme pouze pro jeho dopad a jako příklad, spíše než doslovný význam.) Takový požadavek může klást velkou zátěž, a být zdrojem velkého tlaku na jedince, který přichází do vašeho života hrát určitou Roli, aby pak shledal, že se snaží zastat Pozic hned několik. Když rozeznáte, co je skutečnou specializací dané osoby, osvobodíte vztah s ní od zbytečných očekávání a zklamání, a plně si dovolíte naplno využít dary, které vám tento jedinec dát může. Pokud si uvědomíte, že nějaká osoba ve vašem životě hraje více než jednu Pozici, všimněte si toho, a poznamenejte si, která z těchto Pozic by mohla nejspíše být tou přirozeně zamýšlenou.

 

Blízcí

První podskupinou jsou vaši BLÍZCÍ. Tyto Pozice prožíváte nejbezprostředněji ze všech. Nazývají se LÁSKA, ZNALOST a SOUCIT. Jelikož se jedná o základní bytostné potřeby v kterémkoliv životě, ti, kteří nejsou vědomě otevřeni hráčům těchto Pozic, jsou obvykle strašně osamělí. Nikdy se nejedná o to, že by nebyl nikdo, kdo by tyto Role zastával, vždy se jedná o to, že vy, ať už z jakéhokoliv důvodu, bráníte této interakci. Přestože ji bráníte, i tak mezi vámi a těmito Pozicemi dochází k vzájemné výměně energie, pravděpodobně podvědomě, nicméně i tak jsou vaší součástí. Ve skutečnosti by jste doslova nebyli životaschopní, kdyby tyto Pozice nebyly nějakým způsobem zastávány. Izolace a osamění jsou v tomto Vesmíru tak nesmírným sebeklamem, a to navzdory tomu, jak moc na nich trváte a vyžíváte se v nich, že pokud by člověk měl skutečně zažít takové stavy, došlo by k jeho totálnímu zániku. Jinými slovy, Láska, Znalost a Soucit jsou neustále k dipozici, komukoliv, kdykoliv.

 

Láska

Osoba, která zastává tuto Pozici, je někdo, kdo vás bezpodmínečně přijal, a zcela vás miluje. V očích tohoto člověka není nic, co byste mohli udělat špatně. Vždy je někdo, někde, kdo vás miluje, a může vás inspirovat, abyste přijali sami sebe. Falešná Osobnost to kvůli svým limitacím nemusí rozeznat, nicméně to vám nebrání v tom, abyste byli milováni. Když si uvědomíte, kdo se v současnosti nachází ve vaší Pozici LÁSKY, může vám to přinést nádherný pokoj v duši a vyrovnanost. Někdy to nebývá ten, kdo chcete aby to byl, ale zde se opět jedná o vnímání Falešné Osobnosti, nikoliv o pravdu. Pokud se rozhodnete rozeznat a uznat, že jste milováni, a kým, můžete se stát o to schopnějšími si přitáhnout do života i “lásku”, tak jak ji definuje Osobnost (na rozdíl od Esence/Duše), což je vztah, ve kterém nejde vždy o to, že je člověk skutečně milován, ale spíš o to, co je stimulující pro Osobnost.

 

Znalost

Tato osoba je vaším nejlepším rádcem. S tímto člověkem můžete probírat své nápady, a on vám upřímně řekne, zda si myslí, že tyto mohou fungovat nebo ne. Jedná se o osobu, které ve svém životě nejvíce důvěřujete jako zdroji informací. Zatímco pozice Lásky vás může inspirovat, pozice Znalosti vám, víc než kterákoliv jiná, pomáhá srovnat si věci v hlavě, a zúžit vaše volby na ty, které jsou ve vašem nejlepším zájmu. To se může pohybovat od životně důležitých rozhodnutí až po názor na nové zaměstnání či partnera. Bez tohoto objektivního vnějšího pohledu se rozhodnutí mohou zdát zbytečně složitá. V rukou vedení tohoto člověka si můžete dopřát odpočinku.

 

Soucit

Toto je osoba, které na vás záleží natolik, aby vám upřímně řekla, co děláte dobře či špatně vzhledem k vašim “vyšším plánům”, a tím vás podporovala. Někdy se vám to může jevit jako “krutý” soucit, protože pro Osobnost může být leckdy bolestné podívat se pravdě do očí. Můžete se spolehnout, že tato osoba vám o vás poví pravdu v jakékoliv situaci. Toto je životně důležitá pozice, protože vám pomáhá udržet se v mezích, které jste si vytyčili za účelem úspěšného dosažení svých životních cílů. Můžete se zaseknout v závislostech, depresi, otálení, zoufalství, nudě, nebo dokonce i v požitcích, či jiných “rozptýleních”, a SOUCIT vám bude po boku, aby vám pomohl se z nich dostat. Jelikož každá zkušenost je cenná, tak žádný život není promarněný, a to ani v případě, že tato “rozptýlení” v něm převládají, nicméně SOUCIT může být i tak přítomen a být zdrojem pravdy. Tato osoba vám pomůže se protlačit až k hranicím toho, kým v tomto životě jste, protože je schopna vidět za limity vašich strachů. Ona vlastně odmítá strach ve vašem životě jakkoliv podporovat.

 

Jak už jsme zmínili, tyto osoby jsou vaši BLÍZCÍ, protože ovlivňují vaši bezprostřední realitu, a je proto důležité začít tyto lidi rozeznávat a určovat jako první. Stejně osvobozující může být, když rozeznáte, jakou Roli hrajete vy sami v Kruhu Opory jiného člověka, a doporučujeme vám na to během studia tohoto tématu pamatovat.

 

Inspirátoři

Další skupina, kterou se budeme zabývat, jsou INSPIRÁTOŘI. Tyto pozice se nazývají MENTOR, KRÁSA a DÍTĚ. Účelem této skupiny je, aby vám připomněla vyšší perspektivu vašeho života. Nemusí být přítomni ve vašem životě ve formě blízkých vztahů, a nemusíte je dokonce ani znát osobně, ale jsou vám k dispozici, když je potřebujete.

 

Mentor

je osoba, která je pro vás vzorem, nejbližším k Roli, kterou vy sami chcete ve svém životě hrát. Je vaším učitelem. Je to někdo, ke komu máte nějakým způsobem přístup, aby vám mohl ukazovat, jak dosahuje či dosáhl toho, čeho dosáhl. MENTOR vám posktytuje rámec či plán pro vaši zamýšlenou životní práci.

 

Krása

je někdo, kdo vám ukazuje všechno, co je v životě dobré, vaši vlastní krásu, i krásu vašeho života, a obecně sám představuje to, co je pro vás krásné. Tento člověk má schopnost vás vytáhnout ze zoufalství a pomoci vám znovu se spojit s nádherou vašeho rozvíjejícího se života. Pomáhá vám znovu se napojit na pole lásky, které vytvořilo Fyzickou Pláň. Připomíná vám, co je v životě dokonalé.

 

Dítě

Jak už název napovídá, jedná se o jedince, kterému poskytujete péči. Často se jedná o doslovné dítě, ale tato pozice není v žádném případě na tento význam omezena. Tento člověk závisí na vaší péči. Tím vám dává zakusit vaše vlastní schopnosti jako zaopatřovatele, a tak, ať už vám to vyhovuje nebo ne, vám připomíná vaše vlastní silné stránky. Mnoho lidí si vybírá pro tuto pozici zvířata, a ačkoliv toto je celkem efektivní, je přece jen více “k věci”, pokud se jedná o člena stejného živočišného druhu. Značné množství lidí se obrací k této Pozici, když cítí nedostatek smyslu či důležitosti. To může být přístup, který funguje, při zvážení všech ostatních faktorů, často však falešná část osobnosti tlačí “dětského” či zvířecího společníka do několika dalších pozic, za účelem naplnění nějaké prázdnoty. V takovém případě zřídka obdrží skutečný dar, který tato pozice nabízí. Tlačení Pozice Dítěte do Pozic jiných může vést k tomu, že se “DÍTĚ” stane zdrojem odporu, a v tom případě se nejedná o Prospěšnou Práci. Rozeznat Pozici Dítěte je obvykle snadné, protože doslova “volá” o pozornost, a to zejména vaši.

 

Tím uzavíráme okruh INSPIRÁTORŮ.

 

Spolužáci

Následující trojici opory můžeme nazvat SPOLUŽÁCI, a jedná se o lidi, kteří vám pomáhají projít lekcemi Fyzické Pláně, které jste si vybrali pro současný život. Abyste se mohli plně pustit do vašich zvolených životních zkoušek, potřebujete HUMOR, KOTVU a DISCIPLÍNU.

(Povšimněte si, že jak postupujeme všemi dvanácti Pozicemi, tyto se postupně stávají méně osobními a blízkými, ale ujišťujeme vás, že jsou zrovna tak klíčové.)

 

Humor

Je asi jasné, proč je HUMOR životně důležitý: někdo, kdo vás rozveselí a rozesměje, když “jde do tuhého”, a připomíná vám, abyste nebrali nic příliš vážně. Někdy tuto Roli hraje pro mnoho lidí zárověň třeba známý komik. Uznání významu, který pro vás tato osoba má, s sebou může nést katarzní účinek, a může vám pomoci vidět věci s nadhledem.

 

Kotva

Vaše KOTVA vám připomíná, že ať už se děje cokoliv, vždy máte na světě místo, kam se můžete vrátit a dostane se vám osvěžení, odpočinku a péče. Tento člověk pravděpodobně stále bydlí na stejné adrese během celého vašeho života, nebo alespoň vždy víte, kde je, jak ho dosáhnout a být s ním, nezávisle na vzdálenosti a čase. Nikdy by se od vás neodvrátil, pokud by jste byli v nouzi a potřebovali přístřeší, oděv, jídlo a podobně. Tato osoba je vaším pevným bodem v životě, vaší “oázou” či útočištěm. Tuto Roli často hrají rodiče, ale samozřejmě může být zastávána kýmkoliv, kdo může na Fyzické Pláni poskytnout stálost; čas a prostor nejsou ve vašem vztahu nikdy problémem.

 

Disciplína

se dá definovat jako osoba, která přivádí vaší pozornost k procesu rozhodování. Nejedná se o někoho, kdo by vás drezúroval či vás nutil plnit plány; prostě jen pomáhá vytvářet situace, které vás upozorňují na dopad vašich rozhodnutí. Zatímco Znalost vám pomáhá definovat parametry vašich potenciálních rozhodnutí pomocí zpětně vazby a rad, DISCIPLÍNA vám pomáhá vidět konečné důsledky, které mohou být dalekosáhlé. Tento vztah může být občas frustrující, protože tato osoba vám připomíná, co je vaší zamýšlenou cestou, když z ní sejdete. Nicméně vám tak pomáhá soustředit se na svůj cíl navzdory otálení a rozptylujícím faktorům. Zatímco Soucit vám řekne jak to je, a Znalost vám pomůže si udělat plány, DISCIPLÍNA vám skutečně ukáže cestu a pomůže vám zůstat “bdělými”. Domníváme se, že toto porovnání může pomoci rozlišit vliv DISCIPLÍNY od ostatních Pozic, protože někdy může být obtížné ji rozeznat, nebo je silně ignorována.

 

To završuje definici SPOLUŽÁKŮ.

 

Duchovní průvodci

A konečně poslední podskupinou jsou DUCHOVNÍ PRŮVODCI. Jak bude patrno, v tomto kontextu nemáme na mysli obvyklý význam tohoto označení, ale spíše tím vyjadřujeme dopad této skupiny na Duchovnější (či abstraktnější) Lekce vašeho života, na rozdíl od vašich každodenních Hmotných Lekcí. Tyto Pozice bývají držiteli vodítek k tématům, která se táhnou přes několik životů. Tyto Pozice mohou být obzvláště volně zastávány čímkoliv, nebo kýmkoliv, ať už fyzickým či nikoliv, inkarnovaným či nikoliv, kdo představuje a vyjadřuje jejich základní vlastnost. Jsou to LÉČITEL, OSVÍCENÍ a MÚZA.

 

Léčitel

Nejprve se podíváme na pozici LÉČITELE. Tato Pozice se stará o uzdravování, hojení a zpracování hlubších následků prodělaných zkušeností. Ať už jsou vaše “bolesti”, “neduhy” a “ne-moci” rázu Fyzického, Emocionálního, Intelektuálního či Duchovního, vždy bude na dosah LÉČITEL. Může se jednat o skutečného Doktora, či duchovního vůdce, nebo tato Pozice může být zastávána i osobními nefyzickými průvodci, kteří vám pomáhají vstřebat životní zkušenosti. Mnoho z vás má přístup ke svému LÉČITELI skrze Stav Snění.

 

Osvícení

Jedná se o učení, učitele, osobu, či organizaci, která poskytuje strukturu vašemu systému přesvědčení, vašemu zornému úhlu či stanovisku. Tato Pozice vám poskytuje rámec, skrze který vnímáte život. My, Entita Michael, hrajeme tuto Roli pro mnohé z vás, našich Studentů, ale může být zastávána čímkoliv, co vám pomáhá porozumět, chápat a jednat v kontextu širší perspektivy vašeho života. Tato Pozice vám pomáhá vnímat, že jste na “cestě”.

 

Múza

A nakonec se podíváme na Pozici MÚZY. Je to Pozice, která představuje vaši ryzí ambici, podle které měříte svůj život a usilujete o to, abyste jí sami dosáhli. MÚZA je ze všech Pozic nejméně uchopitelná a pojmenovatelná, ačkoliv je často možné tento koncept naznačit v určitých slovních obratech, jako je “Svoboda”, nebo “Bezpodmínečná láska”; a specifičtěji jako “Sexuální svoboda”, nebo “Bezpodmínečná láska k mé rodině”. Některé historické či současné známé osobnosti se staly Múzou pro masy lidí. Například Kristus, nebo Buddha; či dokonce hudební/divadelní osobnosti, nebo politici, jako Madonna a James Dean, John F. Kennedy a princezna Diana. Když poznáte a uznáte kdo představuje vaší MÚZU, a jste schopni alespoň do určité míry identifikovat její klíčovou vlastnost, určitým způsobem to “osvětlí” vaší cestu. MÚZA vám poskytuje vodítko a klíč k tomu, proč jste se vůbec inkarnovali. Snažte se co nejjasněji definovat vaší MÚZU, a dejte pozor ať si nepletete zdroj vaší MÚZY s Múzou samotnou. Například naše Filozofie může být MÚZOU, ale my, jako Entita, můžeme hrát Roli Osvícení, což může být nositelem vaší MÚZY. Jiný příklad: Madonnina hudba může bavit, ale její Osobnost, jako taková, představuje pro většinu lidí MÚZU. Ještě jiný příklad: pro některé lidi zastává učení Entity Seth Roli Osvícení, zatímco Jane Roberts (která Setha channeluje, pozn. překl.) hraje roli MÚZY. Je možné, že máte mnoho MÚZ, z nichž vám každá může pomáhat v jiné oblasti vašeho života, ačkoliv toto může platit o kterékoliv z Pozic.

 

Cvičení

Ohodnoťte lidi ve svém životě, a jakou by mohli zastávat Roli, a přiřaďte jim, jak nejpřesněji jste schopni intuitivně vycítit, kterým Vláknem by mohli být. Ohodnoťte, kterou Roli vy sami nejspíše hrajete v širším měřítku, a potom jakou Roli hrajete v individuálních životech ostatních lidí. Určete, zda-li jste hráli Roli, ve které jste dobří, nebo zda jste do této Role byli natlačeni, a obráceně.

Pokud ve svém Kruhu Opory najdete prázdná místa, pamatujte, že VŽDY můžete najít někoho, kdo by danou Pozici zastal, i kdyby se jednalo o někoho mimo vaše Vlákna. Pokud vycítíte, že určitou Pozici blokujete, začněte si dělat dohody, když se ráno probudíte, že jste otevřeni přijmout příklady toho, kdo by tuto Pozici mohl zaplnit, aby jste ji tak “polehoučku” dovolili vstoupit do vašeho života. Mnozí například vzdorují Pozici Disciplíny, ale přesto mají k jejímu vlivu kdykoliv přístup. Například stará babička, která počítá nekonečné drobné, a probírá kupóny před vámi ve frontě u pokladny, přivádí vaší pozornost k procesu rozhodování tím, že vás nutí se buď té situaci v klidu odevzdat, najít si jinou pokladnu, nebo vybuchnout vzteky. Ať už se zachováte jakkoliv, dopad vašeho rozhodnutí bude okamžitě zřejmý, a tím jste zažili Disciplínu. Pro mnohé lidi je obtížné rozeznat svou Krásu, a tak se mohou třeba rozhodnout, že si dovolí zahlédnout alespoň její záblesky tím, že třeba přijmou kompliment od cizího člověka, nebo si povšimnou jaký krásný západ slunce ten den pomohli vytvořit.

Místo toho, abyste se zabývali tím, co vám daný člověk nedává, možná jste nyní schopni rozeznat dar, který vám vždy dával. Pokud si vzájemně porovnáte postřehy, můžete také odhalit, že pro někoho hrajete překvapivě dobře určitou Roli, nebo že hrajete Roli, o které jste nevěděli, že je od vás očekávána. Místo toho, aby jste bloudili životem přesvědčeni, že tyto základní prvky ve vašem Kruhu Opory chybí, můžete je pozvolna a polehoučku vpustit do svého života tím, že si budete pozorněji všímat, co se kolem vás děje.

Opora vždy byla, je, a bude na dosah.

 

OtÁzky a odpovědi

Otázka: Mohou drahé kameny zastávat pozici LÉČITELE? Ptám se, protože cítím, že jsou pro mě velmi léčivé.

Michael: Ano, ale je třeba chápat, že drahé kameny jsou vodičem pro zdroj Léčení, ne Pozicí Léčitele jako takovou.

 

Otázka: Jsou v životě člověka období, během nichž je přirozeně více otevřen svému Kruhu Opory, a naopak?

Michael: Ano, jistě, už proto, že některé životy jsou přímo plánovány jako poněkud samotářské a soběstačné. Může se zdát, že jde o velice osamělou zkušenost, ale protože se jedná o život s přirozeným sklonem k izolaci, danému člověku kontakt nemusí chybět. Ale jak už jsme řekli, a zde jen opakujeme, i v těch nejvíce izolovaných zkušenostech se jedná o pouhou iluzi. Vždy jste obklopeni Oporou.

Zde bychom ještě dodali, že s přibývajícím věkem duše, a zejména během Starého věku duše, se může u lidí vyskytovat určitá “stařecká zajetost ve vyjetých kolejích”, která jakoby říkala “všude jsem byl, všechno jsem zažil, není nic, co bych potřeboval, co si nemohu opatřit sám!” Staré duše mají největší náchylnost k tomuto typu předpojatosti. Pokud budete pozorovat místnost plnou Starých duší, nehledě na jejich porozumění a nenucené soucítění, občas jeden druhého tajně škatulkují jako “cvoky”. Staré duše tedy mohou být zajety ve svých kolejích a ignorovat tak část své Opory.

Dalším sebeklamem Osobnosti může být, že když jste taková STARÁ DUŠE, musíte projevovat svou sílu a Duchovnost skrze “individualitu”. Tváří v tvář všem nabídkám opory se musíte odvrátit a říci “Ne, já to zvládám.” Nevíme, komu by takové jednání mohlo sloužit k dobru, spíše vás udržuje stále ve stejném bodě. Není nikoho, kdo by vás soudil, kromě vás samotných. Vy sami měříte všechen váš pokrok, jiného soudce nemáte. Toto nemůžeme dostatečně zdůraznit. A proto by jedině dávalo smysl si život “usnadnit”. Ale samozřejmě je to na vás.

 

S laskavým dovolením přeloženo z anglického originálu  Support Circle of 12 

Související články

Téma: Kruh Opory

Datum 06.05.2021
Vložil mybeark
Titulek cialis daily dosage

<a href=https://vskamagrav.com/>kamagra oral jelly cvs[/url]

Datum 13.12.2020
Vložil mybeark
Titulek tadalafil canada order online problems Nerlunse

Kamagra Pharmacie Forum Terceced [url=https://bansocialism.com/]buy cialis generic[/url] Wemanews no prescription cialis

 

Vyhledávání

© 2012-2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode