Klimatická změna

31.01.2013 21:24

[Otázka] Co můžeme na osobní úrovni dělat ohledně klimatické změny?

[Michael] Klimatická změna probíhá na dvou úrovních. Na jednu z nich nemá lidstvo vliv a nemůže ji ovlivnit, zatímco ta druhá je založena na příčinách, které vedou k určitým důsledkům. Klima planety se pohybuje ve velkých cyklech, které nejsou na základě relativně nedávných a omezených měření a záznamů pochopeny. Tyto posuny tedy mají tendency se dít jak bez, tak se zapříčiněním lidstva.

[Michael] Nicméně, tyto velké cykly se mohou zkracovat, prodlužovat či posouvat, pokud se přidají nové příčinné factory. “Skleníkové” plyny, generované současným obrovským průmyslem, jsou nejvýznamějším faktorem přispívajícím k urychlení klimatické změny.

[Michael] Největším přínosem, kterým může v současné době každý přispět na individuální úrovni, je dělat uvědomělá a informovaná rozhodnutí, týkající se role, kterou každý hraje v přispívání k tomuto faktoru. Ve společnosti a kultuře, kde pouhá skutečnost, že člověk žije, automaticky přispívá k určitým činitelům, by bylo nejefektivnější vzdělat se o tom, jak obyčejná každodenní rozhodnutí mohou k těmto faktorům přispívat, a kde možno, tam si zvolit možnosti vhodnější.

[Otázka] Co by bylo nejefektivnější změnou kterou můžeme udělat na osobní úrovni?

[Michael] Jakékoliv snížení “uhlíkové stopy”, jakkoliv “módně” je tento koncept propagován, je platným a efektivním přístupem. V mnoha případech to s sebou nese nějaké nepohodlí či obtíž, ale k tomu můžeme říci jen to, že prudká klimatická změna by s sebou přinesla daleko větší nesnáze než ty, které je třeba řešit teď.

[Poznámka] A přitom jsou lidé, kteří nevěří, že nějaká klimatická změna probíhá.

[Poznámka] Ano, to vše dělá smysl, a všichni to víme, jen je někdy jednodušší se rozhodnout z hlediska pohodlí, nebo se nechat odradit a uvěřit, že ve velkém měřítku naše malé snažení nedělá žádný rozdíl.

[Michael] Klima se změní. Mění se neustále a měnilo se vždy. My jsme zažili mnoho klimatických změn, takže to víme. Většina přírodních změn přichází poměrně postupně, což nám dává možnost se jim přizpůsobit. Jen málo jich bylo “náhlých” v nějakém významném smyslu pro lidstvo, ale nejenže se současné urychlování klimatické změny blíží k bodu, kdy by se tato mohla stát “náhlou”, ale navíc to vypadá, že současné modelování klimatické změny je o 30 až 50 let mimo.

[Michael] Urychlení globálních teplot o 5.5 stupně Celsia do roku 2075 není nepravděpodobné. Momentálně vidíme tuto možnost s pravděpodobností 45%, a na základě současného spádu událostí toto procento stoupá. Pokud započteme faktor sebe-vzdělání a zavedení změn, které mají schopnost tento trend zvrátit, pravděpodobnost tohoto scénáře klesá na 10%, relativně k roku 2075, a místo toho posouvá klimatickou změnu směrem k “přirozené” do roku 2010, se vzestupem teplot během 300 až 500-letého období, pokud vůbec.

[Poznámka] Takže to můžeme podstatným způsobem ovlivnit.

[Michael] Ano.

[Otázka] Kdyby se dost lidí rozhodlo cestovat vlakem místo letadlem, a jezdilo do práce na kole, udělalo by to podstatný rozdíl?

[Michael] Toto jsou validní možnosti, co do efektu, i když co se týče vlaku, tam záleží na druhu pohonné energie.

[Otázka] Co bude mít nejvýznamnější vliv na zabránění této obrovské změně?

[Michael] Největší překážou bývá nedostatek pochopení. Měřítko planetárního klimatu není jednoduché pochopit samo o sobě, nehledě na nevyzpytatelnost jeho drastického vlivu na život, tak jak ho znáte. Je prostě jednodušší jíst, brát a dělat, tak jak je člověk zvyklý, zejména když to dělají “všichni ostatní”.

[Poznámka] Takže lepší vzdělání s “osobní relevancí” by mělo největší dopad.

[Michael] Volbu je možno vidět jako mocný prostředek na osobní úrovni, ale součástí vývoje duše je zároveň porozumění důsledkům volby v širších souvislostech. Volby a rozhodnutí dělají rozdíl jak na osobní, tak celkové úrovni.

[Michael] Charakteristickou známkou sebeuvědomění a probouzení, jak na úrovni Esence, stáří duše, nebo obou, je to, že důsledky rozhodnutí, která člověk dělá, nemusí provázet okamžitý výnos či zjevný efekt. Taková rovnice platí spíše u mladších duší. Starší duše chápe, přinejmenším intuitivně, že vlákna důsledků jednotlivých rozhodnutí jsou protkána jedno s druhým, pro větší společný dopad.

[Otázka] Jak velký rozdíl dělá v této záležitosti nejedení masa?

[Michael] Průmysl uzavírání, krmení, napájení a zpracování zvířat na maso, a následná likvidace odpadu pocházejícího z těchto procesů, je jedním z hlavních faktorů přispívajících k urychlení klimatické změny. Platnost tohoto faktu ve vašem současném světě jsme nemuseli ověřovat v akašických záznamech. Co se týče rovnováhy ekonomiky, klimatu a vodních zásob, tento průmysl hraje zásadní roli v jejich možném úpadku.

[Michael] Když se člověk začne rozhodovat na základě důsledků přesahujících osobní zájmy, dá se říci, že jedná z pozice Esence a starší duše.

[Michael] Tento odpojený proces skladování, upravování a distribuce potravy nemá dlouhodobě příznivé důsledky, I když je krátkodobě pro lidi velice výhodný. Slovem “odpojený” máme na mysli jednak to, že ti, kteří potraviny zpracovávají, jsou odpojeni od péče potřebné k tomu, aby se mohlo jednat o zdravý proces, i to, že průměrný spotřebitel takových potravin je izolován od celého procesu. Za tuto odpojenost a izolovanost lidé platí daň, protože není nikdo, kdo by se zajímal o kvalitu a vitalitu takových potravin. A konečný příjemce je prostě konzumuje, aniž by se na cokoliv ptal.

[Michael] Totéž se dá říci o mnoha jiných průmyslových odvětvích, co se týče jejich dopadu na lidstvo, ale když se jedná o průmysl, který má dopad na širší úrovni, která zahrnuje ekosystémy, jiné živočišné druhy, a atmosféru, potom případné důsledky mohou být daleko rozsáhlejšího rázu, než můžeme pro naše studenty rozumně odhadnout.

[Michael] Vaše volby v této záležitosti hrají důležitou roli.

Tento článek je úryvkem ze záznamu channelingu na téma “Stav světa” z 27/1/2013, přeloženým z anglického originálu publikového na truthloveenergy.com.

 

Téma: Klimatická změna

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

Vyhledávání

© 2012-2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode